Primera edició dels Premis Grau Mitjà en manteniment de xarxes i estacions de tractament d’aigua

El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial de la Comunitat Valenciana, Manuel Gomicia, acompanyat per Ricardo Arnau, director del Grau Mitjà Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua, ha visitat este dimecres l’Escola de Formació FACSA. Un espai destinat a l’aprenentatge pràctic que la companyia que gestiona el servei d’aigues municipals de Castelló ha habilitat per transmetre a l’alumnat competències tècniques i operatives clau per a desenrotllar-se com a especialistes del sector de l’aigua. A més, Gomicia ha sigut l’encarregat d’entregar els diplomes de la primera edició dels Premis Grau Mitjà en Manteniment de xarxes i estacions de tractament d’aigua, un reconeixement que la companyia ha volgut concedir als dos alumnes amb millor expedient, prenent en consideració, a més de les qualificacions de la docència teòrica, l’estada en pràctiques i el desenrotllament de competències professionals durant estos dos anys.

Pablo González Gil i Adrián Monfort Prats han sigut els guardonats i tindran l’oportunitat de realitzar un curs acreditatiu en instal·lació de sistemes de canonades plàstiques impartit per EMASESA, a Sevilla.

Sobre l’Escola-taller

L’Escola de Formació FACSA és un dels únics huit centres d’Espanya que compta amb este cicle formatiu, coordinat per la Generalitat Valenciana i impartit des del curs passat per l’IES Politècnic de Castelló en col·laboració amb FACSA. Per a la seua realització, l’escola-taller compta amb tot el que és necessari per a assegurar que l’alumnat aprén tots els processos de muntatge i manteniment de les xarxes de distribució d’aigua potable i sanejament, així com la instal·lació, maneig i conservació de tots els equips d’operació, control i mesurament i la resta d’elements que acompanyen a l’aigua des del seu origen fins al seu retorn al mig. A més, a fi d’accentuar el caràcter didàctic del centre, el taller disposa d’un circuit a grandària real proveït de depòsits i canonades transparents que representa els diferents processos que intervenen: la captació, potabilització, distribució i sanejament de les aigües. Este circuit ha començat a construir-lo l’alumnat de segon curs per a fomentar la part pràctica del cicle formatiu.

Nou Grau de Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua

Cal destacar que la companyia, que ha tingut un paper molt actiu inclús en el disseny del programa formatiu, ha traslladat a la Conselleria d’Educació el seu interés per implantar, per al curs 2021-2022, el Grau de Tècnic Superior en Gestió de l’Aigua (CFGS) . Un grau que únicament s’impartix en tres centres a nivell nacional i amb el que s’aconseguiria donar continuïtat a este ambiciós projecte i comptar amb personal qualificat per a tots els llocs de treball que intervenen en les distintes fases del cicle integral de l’aigua.

En este sentit, Gomicia ha qualificat de “molt positiva la col·laboració que s’ha establit entre l’Escola de Formació FACSA i l’IES Politècnic de Castelló per al desenrotllament del Grau Mitjà” que, tal com ha prosseguit, “està funcionant molt bé, per la qual cosa estudiarem la petició que ens fa la companyia d’ampliar-la amb la implantació del Grau Superior en Gestió de l’Aigua”.

El departament del conseller Vicent Marzà està apostant per incrementar al màxim l’oferta de cicles de Formació Professional, especialment en les comarques de Castelló, per la qual cosa el director general de FP ha destacat que “la col·laboració d’Educació de la Generalitat amb FACSA és un exemple que s’ha de seguir, ja que ens permet acostar encara més la FP a la realitat d’un sector clau per a fer la nostra economia més sostenible com és el de la gestió i el tractament de l’aigua”.