Servei Municipal d’Aigües Potables
de Castelló de la Plana

El Servei d’abastiment d’aigua potable a Castelló

Disposar d’aigua en la quantitat i la qualitat suficient és una qüestió necessària i de vital importància per al benestar i la salut de tota la societat. Per això, el Servei d’abastiment d’aigua potable de Castelló de la Plana té com a propòsit garantir el subministrament ininterromput d’aigua en perfectes condicions per al consum humà de la ciutat.

El Servei és el responsable de la captació i conducció de l’aigua, en condicions òptimes, fins als diferents punts de consum. Estos punts poden incloure des dels domicilis de la població fins a les indústries o qualsevol dependència municipal i espai públic.

Al Servei es poden identificar cinc àrees diferenciades que en l’actualitat gestiona l’empresa concecionària FACSA:

Captació, Tractament, Distribució, Qualitat de l’aigua i Gestió de clients.

L’aigua de Castelló en xifres

Pots trobar-nos en les nostres oficines

Atenció presencial FACSA

C/ Major, 82-84 – 12001

Nou: Demana cita online

eOficina Virtual Facsa

Les teues gestions de l’aigua on i quan vullgues