FACSA reforça els sistemes d’atenció no presencial com a mesura de seguretat davant la COVID-19

L’oficina d’atenció presencial de FACSA ha reforçat les mesures de seguretat davant la Covid-19 per a continuar prestant un servei d’atenció amb els mateixos estàndards de qualitat que ha vingut oferint fins ara.

Una de les principals prioritats de la companyia arran de la crisi sanitària ha estat promoure l’atenció telefònica i telemàtica -mitjançant l’oficina virtual “eOficina”-, especialment per a realitzar consultes o tràmits relacionats amb la lectura de comptadors, el pagament de rebuts, el canvi de titularitat o l’actualització de dades de caràcter personal, entre altres.

Per a aquelles gestions relatives al subministrament d’aigua que no puguen resoldre’s per aquestes vies, FACSA ha implementat un nou sistema de cita prèvia, que pot sol·licitar-se telefonant al número de telèfon de l’oficina (964 226 449) o, en les pròximes setmanes, via web. Aquest servei, que a més a més compta amb unes places reservades per a persones majors de 65 anys, afavoreix una atenció a l’abonat/da més àgil i coordinada, aspectes clau per a previndre grans afluències de gent i evitar esperes.

D’altra banda, s’ha suspès la possibilitat de pagament en metàl·lic amb la finalitat d’evitar qualsevol possible via de transmissió del virus. Davant aquesta decisió, l’empresa ofereix diferents alternatives de pagament: amb targeta, a través de la eOficina, mitjançant domiciliació bancària o en les entitats bancàries indicades en el rebut de l’aigua. Opcions que han tingut una gran acceptació entre els abonats i abonades a causa dels avantatges i la comoditat que ofereixen.

A més a més, l’oficina també compta amb les ja habituals mesures de seguretat i higiene recomanades pel Govern. Així, a l’interior, s’han instal·lat mampares protectores i elements de senyalística, que recorden la necessitat de respectar els dos metres de distància física entre persones. Igualment, s’han establert limitacions d’aforament per a assegurar el compliment d’aquestes distàncies de seguretat.

La higiene de mans és una altra de les principals recomanacions per a evitar contagis. Per això, l’oficina ha estat proveïdes de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la clientela, a qui se li sol·licita el seu ús abans de ser atès.

L’objectiu de tot això és vetllar per la seguretat i salut tant dels abonats i les abonades com de la plantilla, una qüestió irrenunciable per al servei de proveïment d’aigua potable de Castelló