FACSA renova per complet un nou tram de la xarxa de proveïment d’aigua de Castelló

L’empresa concessionària del servei municipal d’abastiment d’aigua potable, FACSA, ha dut a terme els treballs de renovació per complet de la xarxa d’abastiment del carrer Ferrandis Salvador, una actuació prevista en el desenvolupament de l’obra d’urbanització de la 17 U.E.R. del Pla General d’Ordenació Urbana de Castelló i que, per la seua importància, s’ha realitzat en un temps rècord de dues setmanes.

En concret, s’han renovat 200 metres de xarxa, sent substituïda la canonada existent de fibrociment de 200 mm per una de polietilé de 200 mm, la qual cosa suposa una millora en la qualitat del material ja que les característiques tècniques del polietilé superen les del fibrociment.

La renovació de la xarxa d’abastiment és vital per a assegurar un subministrament eficaç i sostenible, doncs l’antiguitat de les instal·lacions és la principal causa de fugides i pèrdues d’aigua, que pot provocar danys estructurals i fins i tot reduir la pressió de subministrament que arriba als habitatges a través de la xarxa afectada.

Amb aquesta actuació, FACSA mostra una vegada més el seu compromís amb el municipi de Castelló a través de la millora constant del servei, tant en termes d’eficiència com de sostenibilitat d’un recurs natural com és l’aigua